menu
searchAxtarmaq üçün bura yazın
Xüsusi və Özəl · Bakı, Azərbaycan

Dreamland Qolf Klubu

01/03/2014 - 31/08/2014

IDEA üzərində Azərbaycan tarixinin təsvirləri əks olunan 180 metr uzunluqda dalğavari formalı memari lövhəni təqdim edir.    Layihə "COR-TEN" metalı üzərində eksklüziv təsvir və kəsimlər tədbiq olunmaqla hazırlanıb. Bütün metal list hissələr boltla bərkidilib. Memari lövhə Dreamland yaşayış kompleksi və Qolf klubunun girişində yerləşir.

COR-TEN poladı, onu xarakterizə edən yetişmə/oksidləşmə prosesi vasitəsilə obyektin formasından, quraşdırıldığı mövqedən və obyektin məruz qaldığı aşınma dövrlərinə görə, zamanla öz çalarlarını dəyişə bilən "canlı" material hesab olunur.


Bu layihəni paylaşın
Əlaqə formu

Layihənizlə bağlı köməyə ehtiyacınız var?

Biz sizin istənilən ideyanı reallığa çevirə bilərik. Biz sənətkar incəliyində layihələr həyata keçirir və unikal məhsullar yaradırıq.

Əlaqədar fayllar


Axtarış nəticələri: