Model Korten Körpü S

Kolleksiya Metal memarlıq işləri

Material Korten və sinklənmiş, toz boya ilə boyanmış metal